Thông tin sản phẩm

Máy biến áp 1 pha _ 15 KVA
Thông số kĩ thuật
Tổn hao không tải Po (W) 52
Dòng điện không tải Io (%) 0±1
Tổn hao ngắn mạch ở 75 độ C Pk(W) 213
Điện áp ngắn mạch Uk (%) 2±2.4
Kích thước máy
L 610
W 300
H 1130
A 400
Trọng lượng
Dầu 50
Ruột máy 108
Tổng 191
Máy biến áp 1 pha _ 25 KVA
Thông số kĩ thuật
Tổn hao không tải Po (W) 67
Dòng điện không tải Io (%) 0.8±1
Tổn hao ngắn mạch ở 75 độ C Pk(W) 333
Điện áp ngắn mạch Uk (%) 2
Kích thước máy
L 640
W 300
H 1160
A 428
Trọng lượng
Dầu 60
Ruột máy 145
Tổng 240
Máy biến áp 1 pha _ 37 KVA
Thông số kĩ thuật
Tổn hao không tải Po (W) 92
Dòng điện không tải Io (%) 0±1
Tổn hao ngắn mạch ở 75 độ C Pk(W) 420
Điện áp ngắn mạch Uk (%) 2±2.4
Kích thước máy
L 690
W 300
H 1190
A 473
Trọng lượng
Dầu 75
Ruột máy 205
Tổng 320
Máy biến áp 1 pha _ 50 KVA
Thông số kĩ thuật
Tổn hao không tải Po (W) 108
Dòng điện không tải Io (%) 0±1
Tổn hao ngắn mạch ở 75 độ C Pk(W) 570
Điện áp ngắn mạch Uk (%) 2±2.4
Kích thước máy
L 690
W 300
H 1230
A 473
Trọng lượng
Dầu 78
Ruột máy 229
Tổng 350
5 (100%) 1 vote
Loading...
Gọi ngay

091 938 1973